Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

拉鍊窗簾所有尺寸

拼拼購採單片式包裝販售,內含一條專利上襯及一片窗簾下布。

產品寬度(W)分為尺寸 133 / 198 / 265 cm ,高度(H)則分為:168 / 240 / 280 cm 目前全品項分為 XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 共7個尺寸。

拉鍊窗簾除了快拆好洗外,也具有多變的自選風格,因此在選擇上能依自己家中窗戶的寬度,選購單片或多片拼接。


再來,丈量所需窗簾尺寸?

請先測量窗戶的寬度(從左到右)和高度(從上到下)。
測量時需要包括窗框的部分, 也就是從窗框的最邊緣開始測量。如窗戶上方有窗簾盒, 丈量的寬度與高度均需從窗簾盒內側開始量起。
另外,窗簾請記得要比窗戶本身寬一點、長一些, 才能達到覆蓋窗戶的功能喔!


使用簾桿可以這樣量

 

TIPS:因桿子穿過上襯會往上縮減4-5公分,扣除4-5公分即可判斷長度是否足夠

 


使用軌道可以這樣量


可以這樣量

以下建議尺寸僅供參考,請依個人平時習慣選擇適用的拉鍊窗簾尺寸與片數。


TIPS!

窗簾要比窗戶大, 才能蓋住從窗戶來的部分光線及兼顧隱私。一般建議您窗簾寬度要比窗戶寬度兩邊各加 10 - 15 cm寬。高度的部分,則依照您個人需求來考量。

窗簾也並不僅只蓋住窗面的功能, 有時候讓窗簾加寬加長,讓視覺感延伸, 遠看小窗因窗簾變落地窗,整個牆面會看起來更加寬廣!

當然,這一切都掌握在您的喜好觀感, 我們僅貼心的建議給您。


我要買幾片窗簾?

以下建議尺寸僅供參考,請依個人平時習慣選擇適用的拉鍊窗簾尺寸與片數。